IS KLEINHANDEL STAATSEFFEKTE ‘N GOEIE BELEGGING?

 In die huidige lae rentekoers omgewing bied kleinhandel staatseffekte wat by die Poskantoor te koop is dikwels ‘n aantreklike kottermyn oplossing. ‘n Vaste rentekoers word gewaarborg vir ‘n spesifieke termyn terwyl die kapitaal aan die einde van die termyn ook gewaarborg word.

Die voordele is dat dit ‘n eenvoudige koste-effektiewe tipe belegging is vir ‘n konserwatiewe belegger.  Daar moet egter in gedagte gehou word dat rente-inkomste ses-maandeliks uitbetaal word.  Daar word ‘n toegewing gemaak vir diegene bo 60 sodat maandelikse rentebetalings gedoen kan word.

Bogenoemde belegging mag uiters aantreklik klink, maar daar is egter ook besliste nadele aan hierdie beleggingsinstrument verbonde.

Persone met ‘n hoë belastingkoers moet in gedagte hou dat die rente-opbrengs 100% belasbaar is.  So sal ‘n persoon wat ‘n 40% belastingkoers het, bo die perk van rente-vrystelling (R22 800/j vir diegene onder 65 en R33 000/j vir diegene bo 65) 40% van die rente-opbrengs aan die Ontvanger van Inkomste moet betaal.

Die rente-inkomste kan ook veroorsaak dat ‘n persoon voorlopige belasting moet betaal.  Voordat daar dus sondermeer kleinhandel staatseffekte aangekoop word, moet die belastingimplikasie deeglik oorweeg word anders kan dit beteken dat die na-belaste opbrengs inderwaarheid onder die inflasiekoers is.  Aangesien die kapitaal ook nie groei nie, is die belegger dus nie verskans teen inflasie nie.

Die aangewese alternatief vir die konserwatiewe belegger wat ‘n gewaarborgde inkomste oor ‘n termyn wil hê, is om in ‘n inkomsteplan by ‘n versekeraar te belê.

Die onderliggende instrument is steeds ‘n staatseffek sodat beide inkomste- en kapitaal gewaarborg word.  Deur egter die belastingtoewing van Art10(a) in die Inkomstebelastingwet optimaal te benut, is hierdie planne uiters belasting effektief gestruktureerd.  Artikel 10(a) dui aan dat inkomstes van kapitale aard nie belasbaar is nie.

Die onderstaande voorbeeld wys die verskil in die na-belaste opbrengs op ‘n gewone rente-belegging en die van ‘n inkomsteplan. Dit is dus noodsaaklik om beleggingsbesluite te neem na deeglike ontleding van die belasting implikasie op die inkomste en opbrengs.

  Rentebelegging Inkomsteplan
Belegging

Belê @

Belasting (40%)

Netto inkomste

Besparing

R3 000 000

7,07%

R7 070-00/m

R10 605-00/m

R0/m

R3 000 000

7,07%

R941-00/m

R16 411-00/m

R5 806-00/m

Vir meer inligting skakel Elsabe Smith ‘n gesertifiseerde finansiële beplanner en Genoot van die internasionaal geaffilieerde Financial Planning Institute.  Sy was al voorheen twee jaar opeenlopend top beleggingsadviseur in Sanlam, Gauteng-Noord.  Sy het onlangs die gesogte Goue Arend toekenning van Sanlam vir volgehoue prestasie verwerf. Elsabe het ‘n onafhanklike adviseurskontrak sodat ook ander maatskappye soos Liberty Life en Old Mutual se produkte bemark kan word.  Via die Sanlam Glacier platform kan kliënte toegang kry tot fondse van Allan Gray, Invectec, Coronation, en ander bate bestuurders. 

Kontaknommers:

Tel:         012 470 0414/470 0113                               Faks:    086 516 3401

Sel:         082 550 1302                                               Epos:   esmith@sanlam4u.co.za

Adres:  Sanlynngebou (ou Saambougebou), h/v Lynnwood/Sanlamstraat langs Glenfair winkelsentrum.

Popular Posts:

4 comments

 • Ek het R** 000,00 in ABSA se neelnemingsverbangfonds belê. ABSA het die belegging gestop. Nou moet ek n ander plek soek om my gels belê waar die kapitaal gewaarborg is. ABSA antwoord net nie op my faksimilee nie.
  Elsabe het jy ir my goeie nuus. Gebore 1945/12/10 ID *************. Al my polise was by SANLAM. Daar is nog n polis en n belegging

  Byvoorbaat baie dankie

  Johan Marais

 • Hartlike goeie dag

  Ek het al gehoor van die staateffekte en het baie belang gestel. Gebore 45/12/10.
  Is die rente nog 8% en die tydperke 2,3en 5 jaar?
  Wat is die kans dat die staat die geld kan vat. Sien Sondag se Reppot (2013/03/30)

  Hoe gaan ek tewerk?

  Byvootbaat baie dankie

  Johan Marais

 • Ek sal ook graag by ander finansiële instellings wil hoor wat hulle kan aanbied op R62 00,00.

  Dankie

 • Geagte Johan

  Ons stuur jou navraag vir Elsabe aan, en glo jy sal sommer vinnig gehelp word.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *